Let's talk about bodys

Så jag förstår inte riktigt, varför hatar vi våra kroppar? Om du nu är "för fet" vem säger att det inte är fint? Kallar du andra fula för att de lever sina liv och inte tänker på att vara smal hela tiden? Nej, det gör du inte därför borde du inte kalla dig det heller. Jag vet att det kan vara svårt, jag är själv en tonåring som inte vet vem jag är eller vem jag ska vara.

Men snälla, det är bara en kropp och du är bokstavligen perfekt precis som du är. Du bör fokusera på andra saker som att vara en bra vän och person i denna värld! Självklart måste du göra något om din kropp kan vara ett problem för din hälsa och så vidare, men om du mår bra, slappna av och ät vad du vill och vara den du vill vara!

Det är din kropp och du är den enda personen som kan döma dig själv och snälla, var inte för hård mot dig själv. Fall inte för de idealer världen har, fall för din kropp eftersom den är underbar!

Jag gillar inte min kropp hela tiden och jag kan stå framför spegeln och se varje sak som jag vill ändra på mig själv men då tar jag bara några steg närmare spegeln och börjar titta in i mina ögon för att se den riktiga jag. För det är sant, den riktiga jag är inte min kropp, mitt skal, det är personen inuti.

Så den verkliga du är vad du har på insidan, vem du är. Så fokusera på rätt sak eftersom ingen gillar dig på grund av hur du ser, de gillar dig på grund av din personlighet. Din familj och vänner gillar dig för att du är du och är vacker på insidan, och det är allt som betyder något.

Kom bara ihåg, du är fin precis som du är!

So I do not really understand it, why do we hate ours bodys? If you are "too fat" who says that is not pretty? Do you call others ugly because they live their lives and do not think about being skinny all the time? No, you don´t and that´s why you should not call yourself ugly ether. I know it can be hard, I'm a teenager who does't know who I am or who I'm going to be.

But please, its just a body and you are literally perfect just the way you are. You should focus on other things like being a good friend and person in this society! Of course you have to do something if your body can be a problem for your health and so on but if you feeling well just relax and feel free to eat whatever you want and be whoever you want to be!

It´s your body and you are the only person who can judge yourself and please, don't be to hard on yourself. Don't fall for the ideals the world have, fall for your body because it´s gorgeous!

I don't like my body every single minute and I can stand in front of the mirror and see every single thing I will chance about myself but then I just take some steps closer to the mirror and start looking in to my eyes, to see the real me. Because it´s true, the real me isn't my body, my shell, it´s the person inside.

So the real you is what you have on the inside, who you are. So focus in the right thing because no-one likes you because of how you look, they likes you because of your personality. Your family & friends likes you because you are you and are beautiful on the inside, and that´s all that matters.

Just remember, you are beautiful just the way you are!

Follow me on: Instagram | Nouw | Twitter

Gillar

Kommentarer